NL EN
NL EN
@ease logo

Jongeren doen mee in Europees uitwisselingsproject rond mentale gezondheid

Van 25 tot en met 29 april 2022 vindt in Maastricht de tweede ronde plaats van het Europese jongerenuitwisselingsproject ShareCare. Jongeren tussen 18 en 30 jaar oud participeren in het project. Ze zijn afkomstig van jeugdhulporganisaties @ease (uit Nederland), Cachet en Nature VZW (uit België) en Headspace (uit Denemarken). ShareCare wordt ondersteund door de Europese Unie.

Internationale jongerenproeftuin rond geestelijke gezondheid Jongeren uit Nederland, België en Denemarken brengen deze vijf dagen door in Maastricht om samen te werken aan vernieuwingen rond geestelijke gezondheidszorg. Doelstelling van het project is de drempel voor jongeren te verlagen om te delen en te leren over geestelijke gezondheid. Daarnaast willen de jongeren helpen om het maatschappelijke stigma op geestelijke gezondheidszorg te verminderen. Tijdens de uitwisseling bezoeken de jongeren internationale voorbeelden ter inspiratie en ondersteunen de deelnemers elkaar bij het co-creëren van een internationale proeftuin van en voor jongeren rond het thema geestelijke gezondheid. Concreet werken de jongeren aan drie thema’s:

1. Bereiken van Europese politici om de inzet op geestelijke gezondheidszorg te vergroten en te verbeteren.
2. Werken aan de juiste ondersteuning voor jongeren die als vrijwilligers aan de slag gaan in de geestelijke gezondheidszorg.
3. Het delen van persoonlijke boodschappen om meer openheid te creëren rond psychische klachten.

“Geestelijke gezondheid gaat ons allemaal aan. Maar op dit moment is het nog steeds niet gebruikelijk om er met vrienden, thuis, op school of op het werk over te praten. Met dit project willen we een bijdrage leveren aan de maatschappelijke verandering die nodig is om openheid en verandering te bewerkstellingen. We willen kansen creëren voor jongeren om de dialoog aan te gaan vanuit hun perspectief en hun behoeften.”

Eef Jütten, vrijwilliger van @ease

Onderdeel van wereldwijde Youth Mental Health Movement ShareCare is te gast bij de Maastrichtse vestiging van @ease. Stichting @ease is de Nederlandse variant van het succesvolle Australische initiatief Headspace . Headspace werd in 2006 opgericht door de Australische overheid en biedt inmiddels in meer dan 145 laagdrempelige centra jongeren gratis hulp en ondersteuning. De resultaten zijn zeer positief! In verschillende landen (Denemarken, Canada, Israel, Ierland, Belgie, Frankrijk, Duitsland, etc.) zijn succesvolle vergelijkbare initiatieven te vinden. Ze werken onderling samen binnen een wereldwijde en wetenschappelijk onderbouwde Youth Mental Health Movement. In Nederland heeft @ease vestigingen in Maastricht, Amsterdam, Heerlen, Rotterdam, Groningen, Leiden en in Leeuwarden.

Groene lijn