NL EN
NL EN
@ease logo
Groen getekend cirkeltje

@ease op school

@ease op school

Graag helpen we mee om kennis en openheid over psychische klachten te vergroten. We willen voorkomen dat jongeren te lang alleen met hun problemen rondlopen en dat hun klachten verergeren. Daarom zetten we ons in om psychische en sociale klachten bespreekbaar te maken op scholen.

Tijdens onze voorlichtingen op scholen gaan (zorg)professionals en (ervaringsdeskundige) vrijwilligers van @ease op een laagdrempelige en interactieve manier in gesprek met leerlingen over veel voorkomende psychische klachten. We informeren, normaliseren en laten jongeren weten waar ze eventueel gemakkelijk terecht kunnen wanneer er iets aan de hand is. Op deze manier bieden we nazorg aan jongeren die dat nodig hebben.

Graag vertellen we docenten en ouders over @ease en de bevindingen uit ons wetenschappelijk onderzoek . Deze lezing is geschikt voor iedereen die interesse heeft in het puberbrein en wil weten welke drempels jongeren ervaren bij het zoeken en vinden van psychische hulp.

Tijdens specifieke schoolevenementen kunnen we een informatiestand inrichten om jongeren te informeren over @ease. Daarnaast brengen we onze flyers, posters en ander promotiemateriaal graag langs op school, zodat leerlingen geïnformeerd kunnen worden. Desgewenst kun je deze materialen ook zelf downloaden en verspreiden. Praten helpt! Download hier onze Nederlandse en Engelse flyer over @ease

Interesse?

De voorlichtingen van @ease op scholen zijn gratis, maar een vrije gift aan Stichting @ease waarderen we natuurlijk zeer. Op die manier kunnen we verder investeren in het trainen van nieuwe vrijwilligers en uiteindelijk aan meer jongeren een luisterend oor bieden.

Ligt jouw school in de regio van onze vestigingen, neem dan contact op met de betreffende @ease vestiging om een voorlichting te plannen. Voor overige locaties en andere vragen, stuur je een bericht naar @ease.

Een leerling met wie iets aan de hand is?

Mentoren, docenten, zorgco├Ârdinatoren of decanen signaleren vaak snel wanneer een leerling of student niet lekker in zijn vel zit. Professionele hulp is niet altijd meteen nodig of schrikt de leerling juist af. Dan kan een gesprek met leeftijdsgenoten bij @ease een eerste gemakkelijke stap zijn bij het zoeken naar ondersteuning. Het lucht op, ze voelen zich gehoord en ervaren dat ze niet de enige zijn. Bovendien helpt het om te voorkomen dat de klachten verergeren.

Overbruggen wachtlijst professionele hulp

Soms zijn de problemen van jongeren zo ernstig dat zij aangemeld worden voor professionele hulp. Vervolgens belanden ze op een lange wachtlijst. In de tussentijd gebeurt er vaak niets. Ook in zulke gevallen kan @ease uitkomst bieden. We merken dat gesprekken bij @ease vaak helpen om de druk van de ketel te halen. Zo kan de wachttijd overbrugd worden.

Verwijzen naar @ease

Help als onderwijs- of zorgprofessional door een leerling of student te wijzen op de mogelijkheid van gesprekken bij @ease. @ease is er voor jongeren met beginnende klachten, maar ook voor jongeren met grotere problemen of jongeren die wachten op professionele hulp. Er zijn ook jongeren die het fijn vinden om naast professionele hulp te (blijven) praten met onze vrijwilligers. Dat is allemaal prima. Iedereen van 12 tot 25 jaar is welkom en mag zo vaak terugkomen als hij wil. Een afspraak maken is niet nodig.

Voor veel jongeren is het belangrijk om te weten dat de gesprekken gratis zijn en anoniem. Toestemming van ouders is niet nodig en we houden geen dossier bij. Alles wat bij @ease besproken wordt, is vertrouwelijk en blijft bij @ease. Wel is het mogelijk dat wij samen met de jongere bekijken of er misschien meer hulp nodig is. Hiervoor is een @ease-zorgprofessional (bijvoorbeeld een psycholoog of jeugdarts) bij de vestiging aanwezig. Ook is er altijd een psychiater bereikbaar als achterwacht in het geval van crisis.

Groene lijn